ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Λύσεις για συχγχρονισμό σε δίκτυα τηλεπικοινιών, πληροφορικής, δορυφορικά καθώς και σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Διαθέτουμε επιπλέον προιόντα συγχρονισμού για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και μετρήσεων.