ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Φορητά όργανα μέτρησης για τεχνολογίες φυσικού επιπέδου οπτικών ινών, τεχνολογίες μετάδοσης καθώς και για εφαρμογές μετρήσεων δικτύων xDSL και χαλκού. Οι διαθέσιμες λύσεις καλύπτουν όλα τα τηλεπικοινωνιακά επίπεδα του OSI καθώς και όλα τα στάδια υλοποίησης μίας νέας τεχνολογίας. Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις όπως OTDR, Οπτικούς Αναλυτές Φάσματος, Πηγές Φωτός, συγκολητές οπτικών ινών, οπτικά ισχυόμετρα, αναλυτές χρωματικής διασποράς (CD) και διασποράς πόλωσης (PMD), αναλυτές τεχνολογιών Ethernet (1/10/40/100GigE) & SDH (STM1/4/16/64/256), όργανα μέτρησης τεχνολογιών DSL και χαλκού. Οι διαθέσιμες λύσεις ποικίλουν από φορητά όργανα έως κατανεμημένα συστήματα παρακολούθησης και συστήματα πιστοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών (service assurance).